Peranti anda belum didaftarkan.
Sila daftar sekarang.


Aplikasi ini bersesuaian menggunakan peranti mudah alih anda seperti telefon bimbit atau tablet anda. Anda masih boleh menggunakan peranti seperti laptop atau desktop anda, namun aplikasi akan meminta nombor telefon bimbit anda dimasukkan bagi setiap peranti untuk kali pertama bagi tujuan memudahkan anda tanpa perlu mengisi butiran diri yang sama berulang kali. Anda boleh menggunakan nombor yang sama bagi peranti yang berbeza.
HealthVisa JTM
HEALTH VISA
Health Evaluation And Logged Temperature History of
Visitor Incorporating SOP Application

Objektif:
Aplikasi ini bertujuan bagi merekodkan kemasukan dan tahap kesihatan individu yang memasuki premis Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) bagi tujuan mencegah penularan virus COVID-19.

Pengguna:
Semua individu samada pelawat, kakitangan dan pelajar adalah wajib merekodkan status kesihatan mereka apabila memasuki premis ILJTM

Maklumat:
Pengguna perlu merekodkan tahap kesihatan, maklumat diri dan cara menghubungi yang betul dan terkini bagi membolehkan pihak admin untuk menghubungi anda sekiranya berlaku sebarang kes positif COVID-19 ini agar setiap pengguna dapat dimaklumkan untuk tujuan ujian dan pengekangan penularan virus ini.HealthVisa JTM
HEALTH VISA